Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skuhrov

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skuhrov