Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

Přílohy