Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název (Úplný oficiální název povinného subjektu.)
 Obec Skuhrov
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu (včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost)
 

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura (Popis organizační struktury povinného subjektu.)
 
starosta:
místostarosta:
účetní: 
Jaroslav Jambor       721 294 223
Zdeňek Pavlas          724 329 690
Zdeňka Pavlasová    724 168 643
zastupitelstvo:

Petr Bláha
Jaroslav Jambor
Jiří Jambor
Radek Blažek
Zdeněk Pavlas
Zdeňka Pavlasová
Ing. Monika Zondervanová

4. Kontaktní spojení (Kontaktní poštovní adresa, tel., fax,oficiální e-mail, jiné možnosti sojení.)
 
adresa úřadu582 41 SKUHROV 48
úřední hodinypondělí 18.00 – 20.00
středa  18.00 – 20.00
telefon569 458 290
fax 
WWW stránkawww.skuhrov-hb.cz
e-mailpodatelna.skuhrov@seznam.cz
starosta.skuhrov@seznam.cz
ucetni.skuhrov@seznam.cz
5. Případné platby můžete poukázat (Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.)
  10226521/0100, 103018385/0300
6. IČO (Identifikační číslo organizace.)
 00268232
7. DIČ (Daňové identifikační číslo.)
 CZ00268232
8. Rozpočet
 Rozpočet na rok 2014
 Rozpočet na rok 2013
Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočtový výhled na tři roky
9. Žádosti o informace (Místo a způsob, jak získat příslušné informace.)
 Odkaz na více informací
10. Příjem žádostí a dalších podání (Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.)
 Odkaz na více informací