Průvodní dopis a Závěr zjišťovacího řízení (Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015

Průvodní dopis a Závěr zjišťovacího řízení (Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015