Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (pro pana Pavla Šišku)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (pro pana Pavla Šišku)