Veřejná vyhláška o možnosti převzít rozhodnutí (pro pana Pavla Šišku)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít rozhodnutí (pro pana Pavla Šišku)