Veřejná vyhláška o možnosti převzít výzvu (pro pana Pavla Šišku)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít výzvu (pro pana Pavla Šišku)