Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina