Závěrečný účet obce Skuhrov za rok 2013 a Hospodaření příspěvkové organizace řízené obcí