Prohlášení o přístupnosti

Obec Skuhrov se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.skuhrov-hb.cz/.

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tato webová stránka byla vystavěna v souladu s českými Pravidly tvorby přístupného webu (http://www.pravidla-pristupnosti.cz/).

Narazíte-li na problémovou stránku, informujte, prosím, našeho technického správce a pokusíme se problém vyřešit.

Informace o dalších standardech

Zdrojový kód prezentace splňuje normu HTML5 vydanou konsorciem W3C (http://www.w3.org/). 

Vizuální prezentace je vytvořena pomocí kaskádových stylů (CSS) využívající nejmodernější CSS3.

Kontakt na technického správce

V případě nouze můžete poslat zprávu technickému správci na e-mail janpecha@inteve.cz.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 1. 2020.