Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Kronika obce

První písemná zmínka o vsi Skuhrov se objevuje v roce 1352. Obec spadala pod panství Habry. V roce 1850 se Skuhrov připomíná jako obec okresu Habry, v letech 1869–1930 patřila obec do okresu Čáslav a od roku 1950 patří Skuhrov do okresu Havlíčkův Brod.

Kronika obce

Pamětní kniha obce

Historické památky

V obci je několik zajímavých historických památek. Tou nejvýznamnější je kostel sv. Mikuláše.

Původně gotický kostel z 1.poloviny 14.století byl několikrát upraven – v roce 1688, 1693, v letech 1707–1712 zedníky z Habrů a v roce 1727 dělníky z Humpolce. V roce 1811 byla přistavěna věž v empírovém slohu na místě, kde stála původně dřevěná zvonice Kostel je jednolodní, čtvercový, s polygonálně uzavřeným presbytariářem se sakristií na severní straně. V jižní zdi lodi se nachází zazděný gotický portál.

Kostel

Presbytariář je sklenutý paprsčitou klenbou na konzoly, žebra hrubého klínovitého profiu jsou asi z 1.čtvrtiny 14.století. Na stropě kostelní lodi se nachází freska z konce 19. století.

Zařízení kostela tvoří hlavní oltář ze sklonku 18. století (moderně upravený, s obrazem od Vysekala z Kutné Hory), dva boční barokní oltáře (sv. Jana Nepomuckého se čtrnácti svatými pomocníky a P. Marie) z období kolem roku 1700.

V kostele je socha Krista Trpitele z poloviny 18. století. Ostatní zařízení kostela je pseudoslohové. Kamenná křtitelnice pochází z období kolem roku 1700. Kolem kostela je hřbitov s barokní, obdélníkovou márnicí z let 1707–1712.

K historickým zajímavostem obce patří také barokní fara z roku 1728 od V. Smekly. Dále prázdná obdélníková kaple sv. Floriána při silnici k Havlíčkovu Brodu, postavená v roce 1783. Průčelí kaple je čleňeno pilastry nesoucími římsu a půlkruhový štít.

Fara a Kostel

V obci se nachází žulový kříž s okosenými hranami (před vraty domu č.64). Kříž je bohžel velmi poškozen, hlava je téměř celá obroušená. Podle pověsti se jedná o jeden z křížů, které lemovaly haberskou obchodní stezku.

Dobové pohlednice z roku 1935

Dobové pohlednice z roku 1935

Dobové pohlednice z roku 1935

Dobové pohlednice z roku 1935